Weidevogels

JD20200519-2475_kopiëren.jpg
Locatie
Omschrijving

Through the eyes of ...

Friesland en Noord-Holland, diverse locaties

Weidevogels, met name kievit, grutto, kluut en tureluur. Lopen laatste decennia sterk in aantal terug.